Hanne Wicks tillidshverv

Erhverv Aarhus

Medlem af bestyrelsen siden 2009.
Læs mere om Erhverv Aarhus

BMO

Stifter og facilitator af netværket BMO siden 2006.
Læs mere om BMO.

High:Five

Medlem af følgegruppe for High:Five Østjylland 2009-2015. Sad i styregruppen for projektet "Aldrig mere fængsel".
Læs mere om High:Five

Plus-Kids Aps

Tidligere medejer og medlem af bestyrelsen for webshoppen Plus-Kids.dk.

MG50

Netværket MG50 bestod af omkring 70 mindre virksomheder inden for IT, media, kommunikation, rådgivning og videnservice i Aarhus og omegn. MG50 blev 1. september 2009 fusioneret med Erhverv Aarhus, således at MG50 nu er en del af Erhverv Aarhus. Fra marts 2006 var jeg medlem af bestyrelsen, og fra maj 2007 og frem til fusionen med Erhverv Aarhus var jeg formand for bestyrelsen i MG50.

Aarhus Kommunes Iværksætterpanel

I december 2005 blev jeg udvalgt til at deltage i borgmester Nicolai Wammens nye Iværksætterpanel i Århus. Blandt kravene til deltagelse var først og fremmest, at man er en iværksætter, og at man er aktivt med i et eller flere netværk. Formålet med panelet var at give daværende borgmester Nicolai Wammen (S) og Aarhus Kommunes Erhvervsafdeling inspiration til, hvordan man skaber de optimale betingelser for iværksættere i Region Midtjylland. I 2011 blev panelet nedlagt, men jeg er glad for at kunne fortsætte den gode kontakt til Aarhus Kommunes Erhvervsafdeling og de øvrige paneldeltagere.

Tænketank

I 2010 blev jeg udvalgt til at være deltager i 'Tænketanken til udvikling af iværksætterstrategien for Århus', som blev nedsat af Erhvervsafdelingen.

Kontakt Hanne Wick - 2348 0033

Du kan også sende en mail eller bruge kontaktformularen.