Produktkatalog og e-handel

Hvis din virksomhed afsætter produkter til det offentlige, vil I før eller siden blive stillet over for kravet om e-handel - altså at de offentlige indkøbere kan se, bestille og betale for virksomhedens produkter over interenettet.

E-handel bliver stadigt mere udbredt, og det er ligeledes på B2B- og B2C-markedet ofte en stor konkurrencefordel - hvis ikke ligefrem en betingelse for overlevelse - at have produkter og serviceydelser tilgængelige på internettet.

Dette kan foregå på flere måder:

Produktkatalog på egen hjemmeside
Virksomheden kan selv præsentere sine produkter med alle de nødvendige oplysninger og fotos i et lettilgængeligt produktkatalog på virksomhedens egen hjemmeside. Denne mulighed giver overblik og fuld kontrol med de viste oplysninger.

Hvis det er hensigtsmæssigt, kan produktkataloget - eller dele af det - være skjult bag log-in, således at virksomheden også selv kontrollerer, hvem der har adgang til hvad.

Integration til offentlig indkøbsportal
Virksomhedens produkter vises på den/de relevante offentlige indkøbsportaler ved, at produktoplysninger trækkes fra f.eks. virksomhedens økonomistyringsprogram, produktdatabase eller hjemmeside.

Denne fremgangsmåde er helt optimal - især hvis den er et supplement til virksomhedens egen hjemmeside. Dog er der ofte ikke mulighed for at have indflydelse på, hvordan produkterne præsenteres, idet produktpræsentationen er lagt fast i en skabelon, som ikke giver mulighed for individuel tilpasning.

Oplysninger sendes til offentlig indkøbsportal
Mange virksomheder bruger uforholdsmæssigt mange ressourcer på "dobbeltarbejde", idet de både opdaterer produktinformationerne i eget system (måske endda i flere systemer) og samtidig vedligeholder oplysningerne i diverse indkøbsportaler - enten ved at opdatere via portalens administrationssystem eller ved at sende/maile alle oplysninger og opdateringer til portalens webmaster.

Uanset fremgangsmåde er denne løsning ressourcekrævende og indebærer risiko for fejlagtige og misvisende oplysninger. Derudover vil det være næsten umuligt at have overblik eller kontrol med opdatering af oplysningerne.

Denne løsning kan absolut ikke anbefales og bør kun være en midlertidig nødløsning.

Få hjælp til processen
Det kan være svært at overskue processen med at få virksomhedens produkter præsenteret på nettet i den rette struktur og med en brugervenlig navigation og logik. Wick Kommunikation tilbyder sparring og rådgivning undervejs i processen, ligesom vi gerne overtager ansvareet for hele processen fra gennemgang af det/de nuværende system(er) til færdig produktion af produktkatalog på hjemmesiden.

Kontakt Wick Kommunikation for assistance til udarbejdelse af produktkatalog på nettet.

Kontakt

Kontakt Wick Kommunikation, hvis din virksomhed skal i gang med e-handel eller ønsker at opbygge et produktkatalog på nettet.

Kontaktinfo

Wick Kommunikation ApS
Vilhelmsborgvænget 43
DK-8330 Beder

CVR: 32828094

+45 2348 0033


Sitemap